BESTUUR

Onze vereniging wordt bestuurd door een aantal vrijwilligers die maandelijks bij elkaar komen om zaken omtrent de groep te bespreken. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen met verschillende functies.

  • De Voorzitter is het gezicht van de verenigingen en leidt de vergaderpunten tijdens de bestuursvergaderingen, groepsraden en teamleidersoverleggen.
  • De Secretaris notuleert alle bovengenoemde vergaderingen en is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bestuur en de speltakken.
  • De Groepspenningmeester is verantwoordelijk voor de geldstromen van de vereniging en werkt samen met de speltakpenningmeesters om begrotingen en afrekeningen van de speltakken op te stellen en te verwerken.
  • De Algemene bestuursleden nemen deel aan vergaderingen en dragen bij door middel van idee├źn en het delen van ervaringen. Deze personen zijn in het verleden vaak leiding geweest of hadden een andere functie in het bestuur.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Marja Agema
Penningmeester: Jessica Sander
Groepsbegeleider: Peter Brenters
Algemeen bestuurslid: Jan Breepoel
Algemeen bestuurslid: Paul Crooijmans

Contact

U kunt het bestuur bereiken door een e-mail te sturen naar bestuur@hendrikvanhalewijn.nl.

 

Reacties zijn gesloten.